ធនាគារចិន ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តរក្សាអត្រាការប្រាក់កម្ចីគោលរបស់ខ្លួនឲ្យនៅដដែល

-ការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បង្ហាញថា ធនាគារចិនត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងបន្តរក្សាអត្រាការប្រាក់កម្ចីគោលរបស់ខ្លួន ឲ្យនៅដដែលនៅថ្ងៃពុធនេះ ខណៈធនាគារកណ្តាលចិន បានប្រកាសរក្សាអត្រាការប្រាក់គោលសំខាន់ៗ ឱ្យនៅថេរកាលពីសប្តាហ៍មុន និងស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងចាប់ផ្តើមបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជាមាន។

# ប្រភព Reuters News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ