អ៊ុយក្រែន បានវាយប្រហាររោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ី

អ៊ុយក្រែន បានវាយប្រហាររោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុងថ្ងៃទីពីរ នៃការវាយ ប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកយ៉ាងខ្លាំងក្លា កាលពីថ្ងៃពុធ ដែលបានបណ្តាលឱ្យឆេះរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង Rosneft ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់រុស្ស៊ី។

# ប្រភព Reuters News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ