លោក Biden៖ ការស្វែងរកបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងខែបុណ្យរ៉ាម៉ាដានមានការលំបាក

-ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក Joe Biden បានព្រមានកាលពីថ្ងៃសុក្រថា ការស្វះស្វែងរកបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ ក្នុងអំឡុងខែបុណ្យរ៉ាម៉ាដាន អាចនឹងមានការលំបាក៕ ប្រភព៖ CNA

ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា