ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងស៊ើបអង្កេតលើករណីអាកាសយានិកគេងលក់ក្នុងពេលហោះហើរ

-ក្រសួងដឹកជញ្ជូនឥណ្ឌូនេស៊ីអះអាងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថា នឹងស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុក Batik Air ក្រោយពីអាកាសយានិក២នាក់គេងលក់ក្នុងពេលកំពុងហោះហើរ៕ ប្រភព៖ CNA

ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា