នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានស្នើឱ្យធនាគារកណ្តាលរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់

_នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោក Srettha Thavisin បានស្នើឱ្យធនាគារកណ្តាលរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបន្ទាន់មួយដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ ព្រោះថាទិន្នន័យចុងក្រោយបង្អស់បានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិ។
# ប្រភព Bloomberg News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ