កម្លាំងសកម្មប្រយុទ្ធនៃក្រុមហ៊ូធីវាយប្រហារលើនាវារបស់អាម៉េរិក

កម្លាំងសកម្មប្រយុទ្ធនៃក្រុមហ៊ូធីវាយប្រហារលើនាវារបស់អាម៉េរិក

 ————————————————–

-កម្លាំងសកម្មប្រយុទ្ធនៃក្រុមហ៊ូធីបានបាញ់មីស៊ីលលើនាវា ដែលពួកគេដឹងថា ជារបស់អាម៉េរិក ខណៈនាវានេះធ្វើដំណើរលើផ្ទៃទឹកនៃប្រទេសយេម៉ែន៕ ប្រភព៖ Al Jazeera

ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា