រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាម៉េរិកចូលសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យជាលើកទី២

រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាម៉េរិកចូលសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យជាលើកទី២

 ————————————————–

-មន្ទីរបញ្ចកោណអះអាងថា រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាម៉េរិក Lloyd Austin បានចូលសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យជាលើកទី២ក្នុងរយៈពេលមួយខែនេះ៕ ប្រភព៖ Al Jazeera

ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា