– រដ្ឋាភិបាលថៃគ្រោងហាមប្រាមការប្រើប្រាស់កញ្ឆាជាលក្ខណៈកម្សាន្ត

– រដ្ឋាភិបាលថៃគ្រោងហាមប្រាមការប្រើប្រាស់កញ្ឆាជាលក្ខណៈកម្សាន្ត

==========

នៅថ្ងៃអង្គារ ទី៦ ខែកម្ភៈ រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃបាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលថៃនឹងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នូវសេចក្ដីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីហាមប្រាមការប្រើប្រាស់កញ្ឆាជាលក្ខណៈកំសាន្ដ បន្ទាប់ពីព្រះរាជាណាចក្រថៃបានបញ្ឈប់ការហាមប្រាមគ្រឿងញៀននៅឆ្នាំ 2022។

#ប្រភព៖CNA

#សម្រួលដោយ ហ៊ឹម ករុណា

=========================