ក្រុមហាម៉ាស់កំពុងពិចារណាពីសំណើបទឈប់បាញ់ថ្មីនិងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនៅតំបន់ហ្គាហ្សា

-ក្រុមហាម៉ាស់និយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ខ្លួនបានទទួល និងកំពុងពិចារណាពីសំណើបទឈប់បាញ់ថ្មីនិងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនៅតំបន់ហ្គាហ្សា ដែលស្នើឡើងដោយអ្នកសម្រប សម្រួលបន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាជាមួយអ៊ីស្រាអែល ហើយវាជាគំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិភាពដ៏មុតមាំមួយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះ។
# ប្រភព CNA  News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ