ទីផ្សារនាំចូលផ្លែទុរេនរបស់ចិនបានកើនឡើងខណៈទីផ្សារនាំចេញថៃធ្លាក់ស្ទើរដល់បាត

ការនាំចូលផ្លែទុរេនរបស់ចិនបានកើនឡើងកាលពីឆ្នាំមុនប្រមាណ 1,4 លានតោនក្នុងឆ្នាំ 2023 ពោលកើនឡើង 69 ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗ ប៉ុន្តែអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនគឺប្រទេសថៃបែរជាកំពុងបាត់បង់ទីផ្សារដោយសារតែអ្នកទិញផ្លែឈើត្រូពិចដ៏ចម្បងរបស់ពិភពលោកបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រទេសវៀតណាម និងហ្វីលីពីនអាចនាំចេញផ្លែទុរេនស្រស់ក្នុងឆ្នាំ២០២១។
# ប្រភព CNA News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ