អភិបាលរដ្ឋផ្លរីដាប្រកាសមិនបន្តប្រជែងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋ ដោយងាកទៅគាំទ្រលោកត្រាំវិញ

អភិបាលរដ្ឋផ្លរីដា លោក Ron DeSantis ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាអ្នកគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតរបស់លោក Donald Trump បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា លោកនឹងបញ្ចប់ការប្រជែងតំណែងម្ចាស់សេតវិមាន ហើយងាកទៅគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីរួបនេះវិញ។
# ប្រភព CNA News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ