សម្ព័នមិត្តរុស្ស៊ី គឺចិន ត្រូវតែចូលរួម ក្នុងកិច្ចចរចាបញ្ចប់សង្រ្គាម រវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែនៅពេលខាងមុខ

អ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ុយក្រែន បាននិយាយបន្ទាប់ពីកិច្ច ប្រជុំការទូត កម្រិតខ្ពស់ នៅមុនវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច ពិភពលោក ក្នុង ប្រទេសស្វីស ថាចិន ត្រូវតែចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាបញ្ចប់សង្រ្គាម រវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែនៅពេលខាងមុខ។

# ប្រភព Reuters News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ