លោក Zelenskiy និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែន បានស្វាគមន៍ចំពោះការបង្កើតក្រុមសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីបង្កើនការការពារដែនអាកាស

លោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelenskiy និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែន បានស្វាគមន៍ចំពោះការបង្កើតក្រុមសម្ព័ន្ធមួយដោយក្រុមសម្ព័នមិត្តលោកខាងលិច នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ នេះដែលមាន 20 ប្រទេសដើម្បីបង្កើនការការពារដែនអាកាស និងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាធាតុដ៏សំខាន់មួយ នៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ី។

# ប្រភព Reuters  News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ