អ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើសាលារៀនភាគខាងជើងតំបន់ហ្គាហ្សា

មនុស្សជាច្រើននាក់រួមទាំងកុមារផងដែរបានស្លាប់ ដោយសារការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលើសាលារៀនពីរកន្លែងដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅភាគខាងជើងតំបន់ហ្គាហ្សា៕ ប្រភព៖ Al Jazeera

ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា