លោក Netanyahu៖ អ៊ីស្រាអែលនៅមិនទាន់អាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ជនស៊ីវិលបាននៅឡើយទេ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានអះអាងថា កងយោធាអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ ប៉ុន្តែការព្យាយាមនេះនៅមិនទាន់ជោគជ័យនៅឡើយទេ៕ ប្រភព៖ Al Jazeera

ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា