ទាហានអ៊ីស្រាអែលឆ្មក់បង្ក្រាបក្នុងក្រុង Jenin ហើយឡោមព័ទ្ធមន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់ West Bank

មន្ទីរពេទ្យជាច្រើនត្រូវបានទាហានអ៊ីស្រាអែលឡោមព័ទ្ធ ហើយមនុស្ស៥នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ ខណៈអ៊ីស្រាអែលចេញប្រតិបត្តិការឆ្មក់បង្ក្រាបនៅទីក្រុង Jenin នៅតំបន់ West Bank៕ ប្រភព៖ Al Jazeera

ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា