អាមេរិក និងចិន បានឈានសម្រេចកិច្ចការដ៏សំខាន់ពីរ ក្រោយមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នា

កាលពីថ្ងៃពុធ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping បានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តកិច្ចការយោធា និងសហការលើគោលនយោបាយប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ដែលនេះជាលទ្ធផលសម្រេចដ៏សំខាន់ពីរ ពីកិច្ចពិភាក្សាទល់មុខគ្នាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះ។

# ប្រភព CNA  News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ