លោក Xi Jinping បានចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក ទៅកាន់សហរដ្ឋអាម៉េរិកក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំមកនេះ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល៦ឆ្នាំមកនេះ ដើម្បីជួបលោក Biden នៅឯទីតាំងមួយ ដែលគេមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ក្នុងតំបន់  San Francisco Bay ហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំ នៃវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ (APEC)។

# ប្រភព Reuters  News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ