មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ” សូមបង្ហាញពីបេក្ខជនទាំង ១០ ក្រុម ដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញក្នុង «ថ្ងៃបទបង្ហាញបង្ហាញជាសាធារណៈ» ដែលជាវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃកម្មវិធី Turing Hackathon រដូវកាលទី ៥ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនារសៀលថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

🔹 មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ” សូមបង្ហាញពីបេក្ខជនទាំង ១០ ក្រុម ដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញក្នុង «ថ្ងៃបទបង្ហាញបង្ហាញជាសាធារណៈ» ដែលជាវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃកម្មវិធី Turing Hackathon រដូវកាលទី ៥ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនារសៀលថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់លើគេហទំព័រហ្វេសប៊ុក និង ឆានែលតេឡេក្រាមរបស់ របស់ ម.ធ.ត. ចាប់ពីម៉ោង ២:០០ តទៅផងដែរ។

✨ កម្មវិធី Turing Hackathon រដូវកាលទី ៥ គឺជាកម្មវិធីដែលអ្នកចូលរួមអាចបង្ហាញពីគំនិតច្នៃប្រឌិត និង ជំនាញរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយឌីជីថល ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការរបស់សហគ្រាសដើម្បីប្រកួតក្នុងសតវត្សទី ២១។
👉 សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែម៖ https://hackathon.techostartup.center/
🔵 ឆានែលតេឡេក្រាមផ្លូវការ៖ https://t.me/TechoStartupCenter
#TuringHackathon #TSCHackathon

🔹 Techo Startup Center would like to introduce the 10 teams that will pitch their presentation in Demo Day, the final of the Turing Hackathon – Cycle 5, which will take place on the afternoon of November 5, 2023 along with the livestream on TSC’s Facebook and Telegram channel from 2:00 PM onwards.

✨ Turing Hackathon – Cycle 5 is an event where you can showcase your creativity and skills in developing digital solutions that transform enterprises’ operations and compete in the 21st century.
👉 For more information: https://hackathon.techostartup.center/
🔵 Official Telegram Channel: https://t.me/TechoStartupCenter
_______________________
Organizer/អ្នករៀបចំកម្មវិធី: ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ Ministry of Economy and Finance and Techo Startup Center
With generous support from:
អ្នកឧបត្ថម្ភធំ / Diamond Sponsor: ABA Bank