ស្តេចស៊ុលតង់ នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី គ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះ ដើម្បីជ្រើសរើសស្តេចថ្មី

ស្តេចស៊ុលតង់ នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី គ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះ ដើម្បីជ្រើសរើសស្តេចថ្មី ក្នុងចំណោមរាជវង្សានុវង្ស ក្រោមប្រព័ន្ធច្បាប់តែមួយ ដែលត្រូវឲ្យស្តេចគ្រប់គ្រងអាណត្តិប្រាំឆ្នាំម្នាក់ ដែលប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមួយនេះ មានព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខរដ្ឋ និងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងពិធីគ្រោងរាជ្យ។

# ប្រភព CNA  News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ