ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្រ្តា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោកបណ្ឌិត មាស ច័ន្ទរិទ្ធ នាយកគណៈកម្មាធិការ U.M.A និងជាចាងហ្វាងគេហទំព័រសន្តិភាពប៉ុស្តិ៍ ចូលជួបសំដែងការគួរសម និងសុំអនុសាសន៍ពី ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ដើម្បីអនុវត្តការងារបានល្អបន្តទៅមុខទៀត នៅរសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នាទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្រ្តា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោកបណ្ឌិត មាស ច័ន្ទរិទ្ធ នាយកគណៈកម្មាធិការ U.M.A និងជាចាងហ្វាងគេហទំព័រសន្តិភាពប៉ុស្តិ៍ ចូលជួបសំដែងការគួរសម និងសុំអនុសាសន៍ពី ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ដើម្បីអនុវត្តការងារបានល្អបន្តទៅមុខទៀត នៅរសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នាទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន ។

អត្ថបទ-រូបភាព៖ទទក