ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យ លោក តាំង ពីង ជាំង (តូនី) អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនកោះថ្មី ថេកណូឡូជី ឯក និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានត្នោត ចូលជួបសម្ដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នាទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យ លោក តាំង ពីង ជាំង (តូនី) អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនកោះថ្មី ថេកណូឡូជី ឯក និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានត្នោត ចូលជួបសម្ដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នាទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន ។

អត្ថបទ-រូបភាព៖ ទទក