ចិន និងសហភាពអឺរ៉ុប បានពិភាក្សាគ្នាក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង លើប្រធានបទជាច្រើន

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ចិន និងសហភាពអឺរ៉ុប បានពិភាក្សាគ្នាក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង លើប្រធានបទជាច្រើន ក្នុងនោះរួមទាំងកម្មវិធីប្រព័ន្ធឌីជីថលឆ្លាតវៃ និងទិន្នន័យលំហូរជនចំណាកស្រុក ក្រោមកិច្ចសន្ទនាឌីជីថលកម្រិតខ្ពស់លើកដំបូងក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំមកនេះរវាងសហភាពអឺរ៉ុប និងចិន ដែលដឹកនាំដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លោក Zhang Guoqing និងអនុប្រធានគណៈកម្មការវាយតម្លៃ និងតម្លាភាពអឺរ៉ុប លោក Vera Jourova និងនៅស្របពេលមានជម្លោះជុំវិញការស៊ើបអង្កេតរបស់សហភាពអឺរ៉ុប លើការឧបត្ថម្ភធនដល់រថយន្តអគ្គិសនី (EV) របស់ចិន។

# ប្រភព Reuters News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ