កិត្តិនាមស្អាតស្អំរបស់សិង្ហបុរីស្ថិតក្រោមការតាមដាន ក្រោយពីផ្ទុះរឿងអាស្រូវលាងសម្អាតប្រាក់

កិត្តិនាមស្អាតស្អំរបស់សិង្ហបុរីស្ថិតក្រោមការតាមដាន ក្រោយពីផ្ទុះរឿងអាស្រូវលាងសម្អាតប្រាក់

———————————–

-កិត្តនាមរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងឋានៈជាមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មស្អាតស្អំ កំពុងស្ថិតក្រោមការតាមដាន ក្រោយពីផ្ទុះរឿងអាស្រូវលាងសម្អាតប្រាក់ ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្ស១០នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ហើយទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃ 1.8 ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី ឬប្រមាណ 1.3 ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិក ត្រូវបានរឹបអូស៕ ប្រភព៖ Al Jazeera

ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា