អ៊ីរ៉ង់អនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសជាមួយអាម៉េរិក

អ៊ីរ៉ង់អនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសជាមួយអាម៉េរិក

———————————–

-អ៊ីរ៉ង់បានដោះលែងអ្នកទោសអាម៉េរិក៥នាក់ ដោយនាំយកពួកគេទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងដូហា ប្រទេសកាតា ដោយនេះជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសជាមួយអាម៉េរិក៕ ប្រភព៖ Al Jazeera

ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា