រដ្ឋបាលរាជធានីណែនាំដល់គ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋ-ឯកជន រោងចក្រ សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន សាលារៀន មន្ទីពេទ្យ វត្តអារាម វិហារសាសនា និងពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ វាយជួង ទូងស្គរ ទះប៉ោត និងគោះត្រដោក វេលាម៉ោង៧:០០ព្រឹក នៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ដើម្បីអបអរសាទរ ប្រាសាទកោះកេរ ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក