សហភាពអឺរ៉ុបថាខ្លួនមិនខ្លាចផ្ទុះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិន

សហភាពអឺរ៉ុប បានទទូចកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងអាចរួចផុតពីការសងសឹក ដោយប្រការណាមួយពីប្រទេសចិន បន្ទាប់ពីក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុងព្រុចសែល លើបញ្ហាឧបត្ថម្ភធនប្រាក់ដ៏ធំពីរដ្ឋលើតម្លៃរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន ដែលមានតម្លៃថោកនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិន និងអឺរ៉ុប។

# ប្រភព Reuters News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ