លោក Xi Jinping និងសមភាគីវេណេស៊ុយអេឡា បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើន

ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថា ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping និងសមភាគីវេណេស៊ុយអេឡា លោក Nicolas Maduro បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យជាច្រើនដូចជា សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលផងដែរ។

# ប្រភព Reuters  News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ