ទូរស័ព្ទ iPhone 15 របស់ក្រុមហ៊ុន Apple និងស្មាតហ្វូនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងប្រជែងគ្នាក្នុងទីផ្សារចិន

ទូរស័ព្ទ iPhone 15 របស់ ក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងតែមានភាពស្រពិចស្រពិលក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងទីផ្សារធំទីបីរបស់ខ្លួន នៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធ ដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបានកម្មង់ទិញតាមអនឡាញ ដោយសារចូលចិត្តបន្ទះឈីបលឿនជាងមុន និងបង្កើនសមត្ថភាពលេងហ្គេម ខណៈអ្នកផ្សេងទៀតចូលចិត្តស្មាតហ្វូនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ។

# ប្រភព Reuters  News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ