ក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក និងវៀតណាម ដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីប  និងអាកាសចរណ៍បានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Joe Biden នៅវៀតណាម

នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក និងវៀតណាមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីប semiconductor និងអាកាសចរណ៍បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃចន្ទ ដើម្បីស្វែងរកភាពជាដៃគូអាជីវកម្ម ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម៉េរិក Joe Biden ទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយ ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជំរុញវិស័យអាកាសចរណ៍ និងបច្ចេកវិទ្យា។

# ប្រភព Reuters  News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ