ការតវ៉ាប្រឆាំង កំពុងអង្រួនប្រទេសអ៊ីស្រាអែល មុនសម័យប្រជុំតុលាការកំពូល របស់អ៊ីស្រាអែល

ក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែល រាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ មុន ១ថ្ងៃនៃសម័យប្រជុំចៅក្រមកំពូលទាំង១៥រូប ជាលើកដំបូង នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែល ដើម្បីសម្រេចអនុម័តវិសោធណកម្មច្បាប់អំណាចរបស់តុលាការ ដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមចម្រុះរបស់លោក នាយកលោករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu។

# ប្រភព Reuters  News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ