ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី លី ធុជ ៖ កម្ពុជាបានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច គណៈប្រតិភូ ពី ១៦៤…

(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្នាក់ការអាជ្ញាធរមីន ឯកឧត្តម បណ្ឌិត លី ធុជ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អនុប្រធានទី១ អាជ្ញាធរមីន និងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើកទី៥…
អានបន្ត...