សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនចល័ត

21 10 2019

ស្វាយរៀង៖ មន្ទីរសាធារណ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្វាយរៀង បានជូនដំណឹងគោរពជម្រាបជូន លោក លោកស្រី មេត្តាជ្រាបថា ការត្រួតពិនិត្យ លក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត ដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនចល័ត ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ត្រូវបានប្តូរទីតាំង ពីផ្លូវក្រុងលេខ១១៩ (រង្វង់មូលនាគបាញ់ទឹកមាត់ទន្លេ) មកដាក់លើផ្លូវលើផ្លូវក្រុងលេខ២០២ (ខាងក្រោយសាលា ខេត្តស្វាយរៀង) វិញដោយការចាំបាច់ ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តី ជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្វាយរៀង មានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖